Dla kogo jest ten kurs?

Ten kurs jest dla Ciebie jeśli spełniasz choć jeden z następujących warunków

 • Nie znasz jeszcze języka C# i chcesz nauczyć się prawidłowych metod programowania

 • Znasz podstawy języka C# takie jak zmienne, pętle i instrukcje warunkowe if-else i chcesz rozbudować swoje umiejętności

 • Chcesz uczyć się programowania na realnych przykładach robiąc ciekawe rzeczy

Cele kursu

Umiejętności związane z programowanie obiektowe daje ogromne możliwości znalezienia nowej pracy i tworzenia lepszych programów w języku C#. Oto co będziesz potrafił zrobić po ukończeniu tego szkolenia:

 • Odróżnić klasę od obiektu w języku C#

 • Posługiwać się klasami podczas programowania w C#

 • Dobrać odpowiedni typ danych wbudowany w język C# do pola klasy

 • Pokazać jak umieścić dane w obiektach za pomocą pól

 • Uporządkować programy za pomocą odpowiednich konstruktorów

 • Posługiwać się konstruktorami aby szybciej tworzyć obiekty w języku C#

 • Przeanalizować proces wykonywania metody za pomocą debuggera

 • Podzielić kod na małe metody i tworzyć metody obliczające wynik w C#

 • Porównać pole do właściwości

 • Uprościć kod za pomocą właściwości implementowanych automatycznie w języku C#

Instruktor

Programista .NET

Dariusz Kacban

Programista .NET, absolwent Politechniki Poznańskiej. Posiada 10-letnie doświadczenie w IT. Pracował w firmach: SII, Pearson English, BZ WBK, Quad, Enercon jako programista .NET, PHP, Software Engineer, Senior Software Engineer oraz tester oprogramowania. Posiada również doświadczenie trenerskie wynikające z organizacji szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń otwartych i konferencji.

Program kursu

Poznaj programowanie obiektowe w języku C#

 • 1

  Zanim zaczniemy

  • Zasady pracy z kursem

  • Potrzebne oprogramowanie

  • Poznajmy się, czyli szybka ankieta

 • 2

  Klasy i obiekty

  • Wstęp do programowania obiektowego

  • Wprowadzenie do klas

  • Budowa klasy

  • Przykład - Wtryskarka

  • Jak stworzyć obiekt?

  • Jak stworzyć kilka obiektów?

  • Quiz - klasy i obiekty

  • Zadanie - klasy

 • 3

  Pola

  • Szybka powtórka

  • O czym będzie moduł?

  • Czym są zmienne?

  • Wbudowane typy danych

  • Budowa pola

  • Modyfikatory dostępu - public

  • Modyfikatory dostępu - private

  • Przykład

  • QUIZ: cechy przedmiotu i pola

 • 4

  Konstruktor

  • Do czego służą konstruktory?

  • Problemy przy tworzeniu obiektów

  • Hermetyzacja

  • Przykład - prompter

  • QUIZ - konstruktor

 • 5

  Metody

  • Co to jest metoda?

  • Co to jest sygnatura metody?

  • Co to jest wzorzec projektowy?

  • Wzorzec projektowy DTO (Data Transfer Object)

  • Wzorzec projektowy: Repozytorium

  • Wzorzec projektowy: Dependnecy Injection

  • Problem: duplikacja kodu

  • Rozwiązanie: zasada DRY

  • Zasada DRY - podsumowanie

  • Metody statyczne

  • Do czego służy debugger?

  • Breakpoint i tryb kompilacji (Debug i Release)

  • Debugowanie i przycisk F10

  • Stos wywołań (ang. call stack)

  • Wyrażenie kontrolne

  • Debugger - podsumowanie

  • Metoda niezwracająca żadnych danych - słowo kluczowe void

  • Przykład - Skrypt rozmowy w banku

  • Modyfikatory dostępu w metodach: private, public, protected, internal

  • Zadania: skrypt rozmowy w banku

  • Zadanie - tworzenie metody bez parametrów

  • Zadanie - metoda bez parametrów

  • Przykład - Cena netto i brutto

  • Zadanie - tworzenie metody z wynikiem

  • QUIZ - Metody

 • 6

  Właściwości

  • WŁAŚCIWOŚCI - WPROWADZENIE

  • Jak stworzyć właściwość?

  • Właściwość vs. Pole

  • Jak działa setter?

  • Jak działa getter?

  • Jak działają właściwości automatyczne?

  • Właściwości automatyczne - c.d.

  • Właściwości - podsumowanie

  • QUIZ - właściwości

  • Przykład - Termometr cyfrowy

  • Właściwości - pytania do przykładu

Zapisz się już teraz

Jeśli chcesz zacząć opanować język C# to ten kurs jest dla Ciebie. Krótkie lekcje video, przykłady z życia i możliwe do rozwiązania zadania i quizy pomogą Ci trwale zbudować wiedzę o języku C#.